trại chó vũng tàu, trai cho vung tau, trại chó rottweiler vũng tàu, trai cho rottweiler vung tàu, trại chó becgie vũng tàu, trai cho becgie vung tau, trại chó phú quốc vũng tàu, trai cho phu quoc vung tau

trại chó vũng tàu, trai cho vung tau, trại chó rottweiler vũng tàu, trai cho rottweiler vung tàu, trại chó becgie vũng tàu, trai cho becgie vung tau, trại chó phú quốc vũng tàu, trai cho phu quoc vung tau

trại chó vũng tàu, trai cho vung tau, trại chó rottweiler vũng tàu, trai cho rottweiler vung tàu, trại chó becgie vũng tàu, trai cho becgie vung tau, trại chó phú quốc vũng tàu, trai cho phu quoc vung tau

trại chó vũng tàu, trai cho vung tau, trại chó rottweiler vũng tàu, trai cho rottweiler vung tàu, trại chó becgie vũng tàu, trai cho becgie vung tau, trại chó phú quốc vũng tàu, trai cho phu quoc vung tau

trại chó vũng tàu, trai cho vung tau, trại chó rottweiler vũng tàu, trai cho rottweiler vung tàu, trại chó becgie vũng tàu, trai cho becgie vung tau, trại chó phú quốc vũng tàu, trai cho phu quoc vung tau
trại chó vũng tàu, trai cho vung tau, trại chó rottweiler vũng tàu, trai cho rottweiler vung tàu, trại chó becgie vũng tàu, trai cho becgie vung tau, trại chó phú quốc vũng tàu, trai cho phu quoc vung tau

Huấn luyện

Nói về vấn đề nuôi chó, phần lớn với người nuôi, đối với chó đều có sự chăm chút bảo vệ, song nhiều khi chó tự nhiên sinh bệnh, hoặc mắc các bệnh mà không biết gọi là gì.

 

 

 

 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ VŨ HÙNG

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYÊN CHÓ NGHIỆP VỤ

KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ 03 THÁNG

 

1  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHÓ BIẾT VÂNG LỜI VÀ PHỤC TÙNG CHỦ.

.

      -     ĐI CẠNH CHỦ; đây là bài học đầu tiên và cũng là bài học tôt nghiệp,chó thể hiện tính vâng lời phục tùng chủ và luôn trung thành chò lệnh tù chủ.

      -     GỌI CHO LẠI CHỦ; la lệnh gọi chó lại gân mỗi khi ta cần,đó cũng là  bài học  cho sự vâng lời.

      -     ĐỘNG TÁC ĐỨNG; chó phải đứng yên tại chỗ khi có lệnh của chủ,phải luôn chú ý nhận lệnh tù chủ.

      -     ĐỘNG TÁC NGỒI; với tư thế ngồi ngay ngan,và luôn chú ý chơ lệnh từ chủ.

      -     ĐỌNG TÁC NẰM; Với tư thế nằm gọn   trên bốn chân,bụng sát mặt đất.chó luôn  chú ý và cảnh giác.

      -     ĐỘNG TÁC BÒ; Chó phải bò sát bằng bốn chân,đây là bài học thể lực và đôi khi cũng là hình phạt dành cho chó khi không vâng lời.

      -     ĐỘNG TÁC CHÀO; Chó phải ngồi vững trên hai chân sau,bài học này thể hiện tính vâng lời cao.

      -     ĐỘNG TÁC LĂN; Bài tập này tập cho chó có sự can đảm,tự tin,thể hiện tính vâng lời cao.

      -     ĐỘNG TÁC SỦA; Sủa là một bài học khó nhưng chó thể hiện tính vâng lời cao.

      -     VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT; LÀ bài học tạo tâm lý cân bằng cho chó,va cũng thể hiện tính vâng lời chủ cao.

      -     ĐỘNG TÁC BÁT TAY; Tạo cho chó gàn gúi thân thiết với chủ,va tạo mối thân thiện giữa người và chó.

      -     ĐỘNG TÁC YÊN; LÀ bài hoc mang tính kỷ luật cao,va biết vâng lời chủ.

      -     KHẨU LỆNH KHEN THƯỞNG VÀ SỬ PHẠT.

             a [ GIỎI] Là khẩu lệnh khen thưởng cho chó biết những điều mình vừa làm la đúng,va được chủ khen thưởng.

             b [SAI]  đây là lệnh phạt,trừng trị chó mỗi khi làm sai hoặc tỏ thái   độ chống đối khi chủ ra lệnh hoặc khống chế tất cả mọi hoạt động ngay lập tức.

 

2  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ.    

 

      - Chó biết baaor vệ tài sản cho chủ.

      -   Chó biết tấn công  người lạ theo khẩu lệnh của chủ.

      -   Cho biết bảo vệ chủ khi cần thiết.

      -   Biết dùng lại khi chủ ra lệnh.

 

3   LỆNH SỬ DỤNG.

 

       -  LỆNH CHÚ Ý; Là lệnh hô chó  chú  ý đối tượng,lệnh này được dùng khi  hướng dẫn  chó quan sát mục tiêu,dối  tượng.

       -  LỆNH GIÊT;   La lệnh sử dụng khi quyết định cho chó tấn công tiêu diệt đói  tượng.

       -   LỆNH THÔI;  La lệnh dùng đê khống chế tạm thơi trong mọi  trường hơp.

         -   LỆNH SAI;  La lệnh dùng để khống chế chó ngay lập tức trong mọi trường hợp